Gemeentewiet - een oud, onhaalbaar idee

nederwiet_wiet_75254a.jpgHield de Eindhovense burgemeester Van Gijzel zich vrijdag met opzet dom? Of werd hier een oud ideetje opnieuw gelanceerd om te zien of het nu wel zou lukken? Politiek is een wonderlijk vak. Europese en VN-verdragen laten immers geen experimenten toe met de teelt van cannabis om zo coffeeshops uit de criminele invloedssfeer te houden.

Lees hier, onderaan de pagina het adviesrapport dat minister Donner (CDA, Justitie) in 2005 daarover liet samenstellen. Het advies hoefde maar 25 kantjes lang te zijn. “Een experiment met de bevoorrading van een enkele coffeeshop, laat staan de bevoorrading van alle ca. 750 coffeeshops, kan geacht worden in strijd te zijn met de verplichtingen die op Nederland rusten”. De teelt van cannabisplanten op enige schaal is immers niet onder het afgesproken criterium van ‘persoonlijk gebruik’ te brengen. Alleen voor medische of wetenschappelijke doeleinden mag er cannabis worden geteeld.

Toch had minister Klink (Volksgezondheid, CDA) zondag in het tv-programma Buitenhof geen zin om het proefballonnetje al meteen door te prikken. Hij zei de mogelijkheden voor een proef te willen ‘bekijken’ maar het overigens wel in strijd met het regeerakkoord te vinden. Daarin staat op bladzijde 34 onder punt 10 namelijk dat de “bestrijding van de productie onverminderd wordt voortgezet”. Het Kamerlid Lea Bouwmeester (PvdA) vond echter dat het idee van partijgenoot Van Gijzel en zijn ruim 30 collega’s “niet kon worden genegeerd”. Waarop partijgenoot Vreeman, burgemeester te Tilburg, zijn gemeente aanmeldde als proeflocatie. Dit zou toch geen partijpolitiek zijn?!

Donner gaf in 2005 met de adviesopdracht aan het Haagse T.M. Asserinstituut uitvoering aan een Kamermotie van de leden Boris van der Ham (D66) en Nebahat Albayrak (PvdA), die nu staatssecretaris op Justitie is. Zij vroegen het kabinet toen al om nieuwe scenario’s te onderzoeken voor het oplossen van de zogeheten achterdeur-problematiek.

Deze Kamerleden hoopten zo ‘deugdelijke cannabistelers’ te kunnen erkennen. Daar was zelfs al een afkorting voor, de ultieme politieke erkenning. De Kamerleden stelden “BIGH LB-criteria” voor. Boekhouding, Informatieverstrekking, Geen bestrijdingsmiddelen, alleen Hennep verbouwen, alleen Leveren aan coffeeshops en deugdelijke Bedrijfsvoering.

Donner had er toen al geen zin in. Hij meende dat het gedogen van de aanvoer naar coffeeshops de problematiek alleen nog maar groter zal maken. “Er zullen hoogstwaarschijnlijk eerder meer dan minder drugstoeristen naar Nederland komen, de niet gedoogde wietteelt zal zeer intensief moeten worden bestreden en ook de controle op de gedoogde teelt en de bevoorrading aan de coffeeshops zal
veel extra handhavingsinspanningen vergen.” Het is te vinden in een brief aan de Kamer op stuk 2407, nummer 170. Ga daarvoor naar de website van de tweedekamer klik op parlando en op ‘zoek uitgebreid’.

Reageren? Argumenteren en nuanceren verplicht

    • Folkert Jensma