Gaan we het over paspoorten hebben?

Minister Verhagen is vandaag in Marokko.

Hij neemt zes ‘young professionals’ mee. Wie mogen er mee en waarom?

Gevraagd: maatschappelijk betrokken young professionals tussen de 25 en 35 jaar, werkzaam in sectoren als het bankwezen, de advocatuur, het bedrijfsleven, de politiek of de cultuur. Geboden: een reisje naar Marokko en Algerije in gezelschap van minister Verhagen.

De oproep die het ministerie van Buitenlandse Zaken vorige maand deed uitgaan is niet uniek, maar wel opmerkelijk. En aantrekkelijk: tweehonderd kandidaten solliciteerden en schreven de vereiste uitgebreide motivatie. Zes zijn door het ministerie uitgekozen om de reis daadwerkelijk mee te maken. Vorige week hadden ze een uitgebreide briefing in Den Haag en gingen ze met de minister op de foto, gisteren stapten ze op het vliegtuig.

Tijdens de briefing gingen ambtenaren uitgebreid in op de betrekkingen tussen Nederland en de beide Noord-Afrikaanse landen, en op de mogelijkheden om te investeren in maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar het regende ook vragen van de young professionals. „Gaan we het in Marokko ook hebben over de kwestie van de dubbele paspoorten?” wilde bijvoorbeeld Thierry Baudet (25) weten. Wat zijn de speerpunten van het bezoek? Wat wordt de boodschap van onze kant op het gebied van mensenrechten? En hoe moeten we gevoelige kwesties aankaarten?

De minister gaat naar Marokko en Algerije voor ‘verbreding en verdieping van de betrekkingen’ en hij zal er onder meer praten over vrouwenrechten, maatschappelijk verantwoord ondernemen, milieu en energie.

Verhagen heeft al eerder jongerendelegaties meegenomen. „Toen hij bij zijn bezoek aan de mensenrechtenraad in Genève twee scholieren meenam, leerde hij van hen dat scholieren heel weinig weten van mensenrechten”, vertelt zijn woordvoerder. Op basis daarvan heeft hij toen opdracht gegeven om samen met het ministerie van Onderwijs een lespakket hierover te ontwikkelen. En nu is er weer gekozen om zes jongeren te laten kennismaken met het buitenlandbeleid van Nederland. „Wij hopen dat zij er met een frisse blik tegen aan kunnen kijken en als klankbord kunnen dienen voor Verhagen.”

De woordvoerder onderstreept dat de reis, die 2.500 euro per persoon kost en wordt betaald door het ministerie, geen vakantie is. „Wij hebben nadrukkelijk mensen geselecteerd die dit niet alleen doen voor hun eigen carrière, maar ook een publiek belang dienen. Wij verwachten van hen dat ze actief mee zullen discussiëren, mensen gaan opzoeken en via hun kanalen verslag doen van de reis.” 

Susanne Klawer (28), consultant bij Nuon, begrijpt ook wel dat het geen snoepreisje wordt. „We vliegen gewoon economyclass, heb ik begrepen.” Voor de sollicitatie is ze vooral gaan nadenken over wat Nederland voor de Noord-Afrikaanse landen kan betekenen. „Wij hebben veel kennis over duurzame energie en in Marokko is veel zon, wat kunnen we daarmee? En steeds meer gepensioneerde Nederlanders gaan naar het buitenland, maar de Spaanse kust raakt vol, is Marokko geen idee?” Zij is van plan na thuiskomst met het vrouwennetwerk Women Inc een avond te organiseren over vrouwenrechten hier in Marokko.

Thierry Baudet ziet de kans om met de minister mee te reizen als een welkome aanvulling voor zijn proefschrift over nationale soevereiniteit. „Ik ben ontzettend geïnteresseerd in hoe ons buitenlands beleid vorm krijgt. Zo’n kwestie als de dubbele paspoorten is een onderwerp uit de praktijk waarbij ik benieuwd ben hoe dat tussen de landen onderling wordt besproken. Maar ik vind het ook gewoon spannend om een heel nieuw land te leren kennen, ik heb niet veel gereisd in mijn leven.”

    • Hanina Ajarai