Boter hoogleraar Boekhandel

Jaap Boter (42) is benoemd tot bijzonder hoogleraar op de leerstoel Boekhandel aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Hij gaat onderzoek doen naar de economische en culturele betekenis van de ontwikkelingen in de boekhandelbranche. Boter is de eerste die deze nieuwe leerstoel gaat bekleden. Hij werkt als docent aan de Vrije Universiteit. Hij doet daar onder meer onderzoek naar de bedrijfseconomische kant van culturele organisaties. De leerstoel Boekhandel is vorig jaar ingesteld naar aanleiding van het honderdjarig jubileum van de Koninklijke Boekverkopersbond.