Banken starten studie

De Nederlandse banken beginnen gezamenlijk een onderzoek naar de gevolgen van de kredietcrisis voor de financiële sector in Nederland. Voormalig financieel bestuurder Cees Maas van ING gaat het onderzoek leiden, zo maakt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) vandaag bekend.

Maas, eerder thesaurier-generaal bij het ministerie van Financiën, zal een commissie formeren die als opdracht krijgt „lessen te trekken uit de kredietcrisis”, aldus de NVB. Dit moet leiden tot aanbevelingen aan de politiek. De commissie zal verder bestaan uit Tom de Swaan (ex-ABN Amro), Wim van den Goorbergh (ex-Rabobank) en hoogleraar financiële economie Sylvester Eijffinger.

Onderwerpen waar de commissie zich over zal buigen zijn onder meer innovatie en communicatie over financiële producten, de invoering van een gedragscode, de huidige beloningsstructuur in de financiële sector, de wetgeving rond banken en verzekeraars en het toezicht op de sector.