Vogelaar stelt ten onrechte Obama als voorbeeld

Oud-minister Vogelaar verwijst in haar opinieartikel van 17 november naar een door haar gesignaleerd vermogen van Barack Obama om de grote lijn te zien van de ontwikkeling naar een etnisch diverse samenleving, iets waaraan het de PvdA-top zou ontbreken. Dáárin zou volgens Vogelaar de kern schuilen van het meningsverschil met haar eigen partijtop over integratie. Vogelaar heeft kennelijk gemist dat de Amerikaanse samenleving gebaseerd is op de superioriteit van de Amerikaanse cultuur als bindende kracht, waarin etnische diversiteit juist geen rol meer speelt. Obama is in de ogen van de meerderheid van de blanke Amerikanen hét voorbeeld van de resultaten van een `perfect melting pot` en daarmee tevens hét bewijs dat de American Dream onverkort gelding heeft. Gezaghebbende commentaren in de Washington Post en de New York Times maken zelfs gewag van een volkomen nieuw superioriteitsgevoel bij de Amerikanen, gevoed door een ongenaakbaar geloof in het Amerikaanse systeem: wij Amerikanen hebben laten zien waartoe Amerika in staat is door met grote meerderheid te kiezen voor een `zwarte` president. De rest van de wereld zou hieraan een voorbeeld moeten nemen. Obama kan het niet dankzij, maar juist ondanks zijn etnische achtergrond tot president schoppen. Dáár ligt de herwonnen trots van de Amerikanen en niet in een vermeende ontwikkeling naar een multiculturele etnisch diverse samenleving.

Het getuigt van grote naïviteit en onnozelheid om te denken dat in het land dat jaarlijks het grootste aantal asielzoekers toelaat integratie iets anders betekent dan zo snel mogelijk Amerikaan worden en voor jezelf leren zorgen.

    • P.J. Charpentier