PvdA-dijk, CDA-sluis, is dat werkelijk van belang?

De kop `Kiezen tussen PvdA-dijk of CDA-sluis` (NRC Handelsblad, 13 november) geeft precies aan hoe belachelijk deelname van de politieke partijen aan de waterschapsverkiezingen is. Sinds jaar en dag voeren de waterschappen nuttige taken uit op het gebied van watermanagement. Zij vormen de oudste bestuurslaag van Nederland. Met de deelname van de politieke partijen wordt de partijpolitiek in deze bestuurslaag binnengebracht. Niemand heeft mij nog kunnen uitleggen wat daarvan in ons dicht bestuurde landje de voordelen zijn.

Ik zou zeggen: laten we watermanagement beschouwen als een van de thema`s die er in ons land op dit moment toe doen. Het beleid (inhoudelijk, financieel en planmatig) wordt in een integrale setting op nationaal niveau vastgesteld. Uitvoering en beheer vinden plaats binnen de gestelde kaders op regionaal en lokaal niveau. De waterschappen zijn op basis van hun deskundigheid en ervaring uitstekend in staat daarin hun bijdrage te leveren.

Het is de vraag of de waterschappen niet beter afgestemd moeten worden op de problemen in hun verzorgingsgebied. In dit model kunnen de kosten evenwichtiger over het hele land worden verdeeld en hoeven we ons ook niet af te vragen of het nu een PvdA-dijk of een CDA-sluis is.

    • Hylke J.A.S. Tromp