Mogelijk weer een baby Donna

Opnieuw heeft een Nederlands echtpaar een baby gekocht in België. De Belgische justitie spreekt van een „tweede baby Donna-zaak”, en onderzoekt de zaak, zo meldde actualiteitenprogramma Netwerk gisteren. Het koppel zou de baby enkele maanden geleden een dag na de geboorte tegen betaling naar Nederland hebben gehaald.

De baby zou zijn gekocht in ziekenhuis Jan Palfijn in Gent. De biologische ouders hadden hun kind via internet te koop aangeboden omdat ze geldzorgen hebben, zo stelt Netwerk.

De zaak is identiek aan de zaak rond ‘baby Donna’. Donna werd geboren in 2005, uit een Vlaamse draagmoeder. Ze droeg het kind voor de biologische vader en zijn vrouw, maar ze kreeg ruzie met hen en verkocht het kind op internet voor 15.000 euro aan een ander Nederlands echtpaar. Ze zei tegen de biologische vader dat ze een miskraam had gekregen.

De biologische vader van Donna heeft jarenlang rechtszaken gevoerd om zijn kind. In mei van dit jaar oordeelde de Utrechtse rechtbank dat Donna voorlopig bij haar pleegouders blijft, omdat er een familieband is ontstaan. De biologische v ader moet geleidelijk omgang met haar krijgen. Het ministerie van Justitie heeft steeds gezegd dat ‘Donna’ een uitzonderlijke zaak is die geen navolging moet krijgen.