kwesties@nrc.nl

Op de oproep om ervaringen met spiritisme in te zenden kwamen louter positieve reacties. Er is meer tussen hemel en aarde, vinden de inzenders. ‘Ervaringen met personen met mediamieke gaven hebben mijn leven verrijkt.’
Illustratie Olivia Ettema
Illustratie Olivia Ettema Ettema, Olivia

Jomanda

Het is alweer zestien jaar geleden dat ik met mijn vriendin naar een healing ging van Jomanda. Mijn vriendin leed aan de ziekte van Hodgkin. Zelf was ik éénmaal bij een healing van Jomanda geweest, maar mijn vriendin nog nooit. Ik werd door Jomanda uitgenodigd om op één van de onderzoekstafels plaats te nemen. Na enige tijd kwam Jomanda vragen hoe het ging.

Ik dacht dat er mensen onder de tafel plaats namen en weer weggingen en in mijn buik gebeurde er van alles. Heel moeilijk om te omschrijven wat. In de auto, terug naar huis, vertelde mijn vriendin dat ze al tien dagen niet naar het toilet was geweest en heftige buikkrampen had. Hetgeen zou duiden op een afsluiting van de darmen.

De volgende dag belde mijn vriendin me op om te vertellen dat ze al verschillende keren naar het toilet was geweest en veel minder pijn had.

Wat een fantastische ervaring hebben we daar opgedaan !

Ada C. van Schaik-Groen

Greet Hofmans

Uit louter schriftelijke bronnen komt de heer Cees Fasseur tot de conclusie dat de contacten met Greet Hofmans leidden tot een crisis in het huwelijk van wijlen koningin Juliana en prins Bernhard. Wat er ook verder mag zijn van deze conclusie, een oordeel over de bekwaamheden van mevrouw Hofmans behoort niet tot Fasseurs competentie.

Als erkende boekenwurm kan hij zich niet voorstellen dat er meer is tussen hemel en aarde dan zintuiglijk kan worden waargenomen, noch dat de kosmos meer dimensies kent dan lengte, breedte, hoogte en tijd. Zijn mening berust dan ook op vooroordelen in plaats van op deskundig onderzoek.

Alhoewel met beide benen in de materiële wereld heeft ondergetekende door persoonlijke waarneming in zijn zeer directe omgeving bewijsbare resultaten gezien van mediamieke gaven, zoals telepathie, synchroniciteit en helderziendheid. Telepathie zowel als zendende als ontvangende partij gedurende een reeks van jaren met verschillende tegenpartijen, waaronder ook mensen die daaraan absoluut niet geloven. Helderziendheid van de zijde van meerdere personen, die spontaan tot in detail situaties en personen beschrijven, die zij absoluut niet konden weten uit materiële bronnen.

Van synchroniciteit (‘toevallige’ gebeurtenissen op rij) is één persoonlijke ervaring doorslaggevend geweest: wachtend op mijn vliegtuig naar Hamburg op Schiphol bij de op mijn ticket vermelde gate (B2) lees ik in een boek van de beroemde psychiater Jung (die veel heeft gepubliceerd over paranormale verschijnselen) over synchroniciteit middels cijfers. Door de omroeper wordt bekendgemaakt dat de vlucht naar Hamburg is verplaatst naar gate C12

Ik haast mij en krijg, in afwijking van mijn ticket, stoel 12C toegewezen. De kansberekening dat deze drie verschijnselen op rij, lezen over het onderwerp, wijziging van gatenummer, gewijzigd plaatsnummer gelijk aan het nieuwe gatenummer, en dat alles binnen vijf minuten, zich toevallig voordoet is één op miljoenen. Voor mij was dat het signaal dit soort verschijnselen serieus te gaan nemen.

Ik kan niet anders zeggen dan dat deze ervaringen en de contacten met personen met mediamieke gaven mijn leven hebben verrijkt en mijn relaties verdiept en ik kan een ieder aanbevelen de diepte in te gaan in de zoektocht naar deze gaven, die ieder latent in zich heeft. Om in hedendaagse termen te spreken: we hebben allemaal een modem dat ons verbindt met de niet-materiële wereld, al mag dat van de één dan wat sterker zijn dan dat van de ander. Zo zal het bij Juliana ook geweest zijn: zij was ontvankelijker dan Bernhard. Gelukkig is er hun dochter Irene, die de brug slaat tussen de spiritualiteit van haar moeder en de liefde voor de natuur van haar vader, de perfecte symbiose.

Piet Blok

Rationalisten

Wij Nederlanders zijn in drie groepen te verdelen als het gaat om onderwerpen die aangeduid worden als ‘spiritueel’, ‘religieus’ of ‘esoterisch’. Ten eerste de rationele vleugel, zeg maar de Kousbroek-adepten. Eigenlijk kun je deze groep ook rekenen tot gelovigen in de Rede. In het midden bevinden zich de ‘ietsisten’, de mensen (zoals ik) die niet expliciet een geloof aanhangen, maar het ook niet expliciet afwijzen. Zij weten het gewoon niet. Aan de andere kant van dit universum vinden wij al die mensen die zich thuis voelen in een geloof of een spirituele of esoterische richting.

En wat nu zo jammer is dat het vooral de aanhangers van de eerste groep, de rationalisten zijn, Fasseur, Sas of Wesseling, die tot nu toe het debat over de botsing tussen Juliana en Bernhard over Greet Hofmans domineren. Zodoende lijkt Juliana volstrekt wereldvreemd en makkelijk met een algemeen als nep beschouwde figuur als Jomanda te associëren. In werkelijkheid is Juliana één van de zeer vele Nederlanders die in meer of mindere mate zich aangetrokken voelen tot een niet-rationele stroming.

Het wachten is op een gezaghebbende opiniemaker die bovengenoemde historici tegengas gaat geven: Juliana verdient veel beter dan om van ons vervreemd te raken.

Kay Okma

    • Kay Okma
    • Ada C. van Schaik-Groen
    • Piet Blok