Kanttekeningen bij een antisemitisch Iran

Femke Halsema (GroenLinks) oefent naar aanleiding van de begrotingsbehandeling van Buitenlandse Zaken kritiek uit op Israël, maar toont ook begrip voor het land gezien de vijandige omgeving waarin land zich bevindt. ”Als je naar het antisemitisme in Iran kijkt, dan is dat virulent en buitengewoon bedreigend.” Hierbij zijn enkele kanttekeningen te maken.

Ten eerste bestaat er in Iran geen antisemitisme tegenover de 25.000 Joden. Deze bevolkingsgroep is al meer dan 2500 jaar onderdeel van de cultuur daar en kan vrijelijk haar godsdienst belijden. Door Israël gesteunde pogingen om hen met hoge bedragen te verlokken tot emigratie wezen zij kortgeleden van de hand met de mededeling: ”Onze nationale identiteit is niet te koop.”

Ten tweede is er de wijdverbreide opvatting dat Iran uit is op de vernietiging van Israël. Men wijst dan op een uitlating van Ahmadinejad dat Israël ”van de kaart moet worden geveegd”. Dit is echter een onjuiste vertaling van woorden uit zijn toespraak op een antizionistische conferentie in Teheran. Hij citeerde hierbij wijlen Ayatollah Khomeini : ”Het zionistische bezettingsregime in Jeruzalem moet verdwijnen van de bladzijden der geschiedenis”, of, zoals de Britse Guardian vertaalt in een correctie op het foute citaat (28 juli 2007) : `the regime occupying Jerusalem must vanish from the page of time`.

    • W. van der Kraan