Kabinet wil grond vrijwillig werven

Het kabinet houdt vast aan het uitgangspunt om gronden voor natuur en recreatie op basis van vrijwilligheid te verwerven. Vaker onteigenen dan bij maximaal 10 procent van de benodigde grond is niet nodig, aldus het kabinet, dat daarmee een advies van de Raad voor het Landelijk Gebied afwijst. Het verwerven van grond voor natuur verloopt volgens planning, stelt het kabinet, alleen in de Randstad en in Noord-Brabant verloopt de aankoop ”moeizamer”. In 2010 wordt opnieuw bekeken of onteigening noodzakelijk is.