Kabinet komt met miljardenstimulans

Het kabinet trekt miljarden extra uit om de Nederlandse economie weerbaarder te maken tegen gevolgen van de mondiale recessie en investeringen en consumentenuitgaven te stimuleren. Volgens premier Balkenende is het „alle hens aan dek”.

Het steunpakket dat tot ongeveer 6 miljard euro, ofwel 1 procent van het bruto binnenlands product (bbp), kan oplopen, bevat fiscale maatregelen voor burgers, bedrijven en financiële instellingen, stimulansen voor de arbeidsmarkt en de woningbouw. De extra uitgaven drukken op het begrotingssaldo van 2009.

Eerder waren er al steunmaatregelen voor de financiële sector: 16,8 miljard euro voor de overname van Fortis en ABN Amro door de Staat en 20 miljard euro voor financiële instellingen.

Volgens het kabinet zijn de nieuwe maatregelen nodig, omdat de economie de gevolgen van de kredietcrisis begint te voelen. De groei is tot stilstand gekomen, de werkloosheid loopt op, bedrijven zien orders teruglopen en krijgen moeilijker bankkrediet.

Met het pakket loopt het kabinet vooruit op een plan van de Europese Unie om per lidstaat 1 procent van het bbp extra in de economie te steken: 130 miljard euro. EU-regeringsleiders spraken daar deze week over. Balkenende gaat ervan uit dat het pakket onderdeel kan zijn van het EU-plan.

De belangrijkste maatregel in omvang is de eenmalige herinvoering van de versnelde afschrijving van investeringen voor bedrijven. Dit levert de ondernemingen naar verwachting 2 miljard euro belastingvoordeel op .

Ook wordt werktijdverkorting ingezet voor bedrijven die door de kredietcrisis in de problemen zitten. Firma’s die door plotselinge vraaguitval werknemers willen ontslaan, kunnen hen korter laten werken met gebruikmaking van WW. Hiervoor is 200 miljoen euro beschikbaar. Verder gaat de overheid rekeningen sneller betalen. En het kabinet kijkt of de spaarloonregeling tijdelijk gedeblokkeerd kan worden om consumentenbestedingen te stimuleren. Als de woningbouw terugloopt, overweegt het kabinet versnelling van bouwprocedures. Het kabinet kijkt ook naar de mogelijkheid infrastructuurprojecten eerder dan gepland te beginnen.

Van der Hoeven: pagina 15

Autosector: pagina 15