Het kabinet treedt normen en waarden met voeten

Met opperste verbazing heb ik de gang van zaken gevolgd rond minister Bos en mevrouw Vogelaar. Het feit dat de opvolger al klaar stond terwijl mevrouw Vogelaar nog van niets wist, zegt mij iets over de verhoudingen die in dit kabinet als norm gelden. Verbazingwekkend vind ik dan ook het plan van minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken, PvdA) om een Handvest Verantwoord Burgerschap, een waardencatalogus te gaan aanleggen (Opiniepagina, 21 november), terwijl een aantal leden uit dit kabinet normen en waarden met voeten treedt.

    • C. Vel