Gezin als hoeksteen

De kop `Het gezin was al hoeksteen in de prehistorie` is suggestief. Ik geloof niet dat na de vondst van 1 `gezin` deze conclusie kan worden getrokken. Het feit dat verwanten in 1 graf worden gevonden is verder geen bewijs dat er sprake was van een herkenbaar (kern)gezinsleven. Wat betreft de inhoud van het artikel: ook daarin vergaloppeert uw wetenschapsredactie zich. Er staat: `het zogenaamde kerngezin van twee ouders en kinderen vormt volgens wetenschappers al vele millennia, zo niet miljoenen jaren, een cruciaal onderdeel van de menselijke sociale organisatie.` Ik zou graag willen weten welke wetenschappers dat vinden. Het heeft nogal veel tijd gekost voordat we inzicht kregen in het procreatieproces. Dus miljoenen jaren geleden kon er geen sprake zijn van een kerngezin. Het enige wat men wist is dat een vrouw kinderen kreeg. De rol van de man in de procreatie was lang onduidelijk.In de tijd dat de rol van de man in het procreatieproces duidelijk werd, was het gebruikelijker dat een man een relatie met 1 of meerdere vrouwen aanging (al bleef/blijft altijd nog onzeker of hij de vader van zijn kinderen is). Ingebed in een grotere familie of tribe. Volgens wat mij in mijn studie is bijgebracht, is het kerngezin zoals wij dat kennen pas in de 18de eeuw is ontstaan. Vervolgens heeft het nog lang geduurd voordat dit idee breed in de samenleving navolging kreeg. Het mag duidelijk zijn: zowel wat betreft de kop als de inhoud vind ik dit artikel een enorme misser van uw krant!

Naschrift redactie

Het gaat hier niet om het kerngezin zoals dat vanaf de achttiende eeuw ontstond als economische eenheid. Hier gaat het om niets meer (en niets minder) dan dat een vader en moeder ieder verantwoordelijkheid voor de voeding en opvoeding van hun eigen kinderen nemen, of dat in een moderne stad is of binnen het stamverband van een groep jagers-verzamelaars. Mogelijk is dit systeem al bij Homo erectus (vanaf twee miljoen jaar geleden), omdat toen de kinderen veel meer zorg nodig hadden. Volgens bijvoorbeeld primatoloog Frans de Waal is het unieke van de mensen dat zij leven in een samenleving van gezinnen. `Mannen moesten betrokken raken bij de zaak. En zo gauw er maar een beetje mannelijke betrokkenheid is bij de verzorging van de kinderen, wordt het van belang dat het ook echt zijn eigen kinderen zijn`, aldus De Waal in een interview met deze krant op 28 januari 2006. Bewust inzicht in de voortplantingsbiologie is voor deze ontwikkeling niet nodig. Het nieuwe gedrag ontstaat in de evolutie, bijvoorbeeld doordat een iets ander gevoel van liefde ontstaat.

    • Drs. Nina Schuilwerve