Fusie moet twee mijnstreken binden'

Fusies moeten de eerste divisie gezond maken. KNVB-directeur Henk Kesler steunt FC Limburg. „Onze voorvaderen konden kennelijk wel fuseren.”

Henk Kesler Foto Michael Kooren Zwitserland, Lausanne, 19-06-2008, Interview Henk Kesler / Erik Oudshoorn./Koen Greven foto's :Michael Kooren. Fusies moeten de eerste divisie gezond maken. KNVB-directeur Henk Kesler steunt FC Limburg. „Onze voorvaderen konden kennelijk wel fuseren.”
Henk Kesler Foto Michael Kooren Zwitserland, Lausanne, 19-06-2008, Interview Henk Kesler / Erik Oudshoorn./Koen Greven foto's :Michael Kooren. Fusies moeten de eerste divisie gezond maken. KNVB-directeur Henk Kesler steunt FC Limburg. „Onze voorvaderen konden kennelijk wel fuseren.” Kooren, Michael

Het bestuur betaald voetbal van de KNVB gaat er nog steeds vanuit dat de nummer twintig van de eerste divisie aan het einde van dit seizoen degradeert naar de amateurs. De clubs uit die afdeling zijn tegen het voornemen van directeur Henk Kesler. Zij willen eerst saneren en hebben uitstel aangevraagd van de nieuwe promotie-degradatieregeling.

Kesler is bereid daaraan mee te werken onder de voorwaarde dat er volgend seizoen (2009-2010) eenmalig twee clubs op sportieve gronden uit de eerste divisie afdalen naar de amateurs. Die garantie heeft hij nog niet gekregen. Het onderwerp staat wel op de agenda van de algemene vergadering van maandag 1 december, maar het definitieve besluit zal vermoedelijk pas in januari worden genomen. Tot dat moment blijft het standpunt van Kesler ongewijzigd.

Kesler belichaamt in zijn eentje het bestuur betaald voetbal. Op de algemene vergadering doet de raad van toezicht een voorstel om het eenmanscollege uit te breiden met nieuwe bestuursleden die net als Kesler professionals zijn. Vooralsnog bepalen de reglementen dat de directeur het alleenrecht heeft over het lot van de eerstedivisieclubs te beslissen.

„Clubs kunnen moeilijk over hun eigen degradatie een besluit nemen, dat werkt niet”, meent hij. „Op het moment dat de kalkoen in de pan moet, wordt er naar de buurman gewezen, want die is zogenaamd magerder.” Kesler vindt het van wezenlijk belang dat de eerstedivisieclubs zélf hebben geconstateerd dat de afdeling financieel niet gezond is. „Dat kan ook niet anders als je naar de toeschouwersaantallen kijkt. Ik vind het terugbrengen van het aantal clubs geen doel op zich. De eerste divisie heeft zestien clubs ooit als uitgangpunt genomen. Daar is zelfs een boeteclausule voor bedacht. Ik zou met achttien kunnen leven, als de afdeling maar gezond is.”

Kesler juicht het initiatief van Roda JC en Fortuna om te fuseren toe. Dit in belang van de gezondmaking van de eerste divisie. Hij gooide zelf een steen in de vijver op een symposium in Roermond door te zinspelen op een FC Limburg. De aanwezige gouverneur van de provincie, Leon Frissen, onderschreef zijn visie. Kesler: „Uit zijn woorden viel op te maken dat we MVV er maar buiten moeten houden. De Maastrichtenaren hebben al eerder het proces verstoord. Zij moeten hun eigen boontjes doppen en kunnen later aanhaken. Zo niet, dan lopen ze het risico in de eerste divisie een kansloos bestaan te leiden. Roda JC heeft nu een begroting van circa twaalf miljoen euro, Fortuna twee. Zelfs als je dat samenvoegt blijft een nieuwe fusieclub nog achter bij bijvoorbeeld FC Twente, Heerenveen of FC Groningen.

„Maar misschien dat er potentiële nieuwe sponsors, die nu nog twijfelen, wél bereid zijn geld te steken in een sterke fusieclub. Wij hebben onderzocht dat deze kans bestaat. Ik heb al Limburgers gehoord die zeiden dat zo’n club voor een nieuw elan kan zorgen in de zuidelijke provincie. Een doorbraak in het aanbrengen van een verbinding tussen de oostelijke en westelijke mijnstreek.”

Maar er waren ook veel minder enthousiaste reacties van supporters. Zij bekladden het Limburgse districtsbureau van de KNVB met graffiti en spoten met grote letters de kreet: Kesler is een homo! „Ik beschouw het maar als een geuzennaam”, zegt de directeur betaald voetbal nuchter. „Het geeft de beperkte verstandelijke vermogens van dit soort lieden aan. Als mensen met het intellect van een stoeptegel gaan bepalen wat goed en slecht is in het voetbal, komen we niet ver. Supporters hebben het over geelgroen of geelzwart dat door hun aderen stroomt. Schei toch uit, man! Dat bestaat al lang niet meer. FC Utrecht en FC Twente zijn toch ook goede voorbeelden van fusieclubs. Elinkwijk en DOS hadden anders in Utrecht nooit meer bestaan. En verder in het verleden zijn NAC (NOAD ADVENDO Combinatie) en NEC (Nijmeegse Eendracht Combinatie) tot stand gekomen. Onze voorvaderen hadden kennelijk wel het vermogen te fuseren. Nee, ieder weldenkende supporter in Limburg die kijkt naar de begrotingscijfers zou een fusieclub een kans moeten geven om te voorkomen dat deze provincie verder achterraakt op Friesland en Groningen.”

Als hij de kaart van Nederland naloopt ziet Kesler nog een potentiële fusieclub in een combinatie van Go Ahead Eagles en AGOVV. „Een samensmelting van deze twee voetbalbolwerken zou geweldig zijn. Beide clubs moeten ergens tussen Apeldoorn en Deventer een goede locatie vinden voor een nieuw te bouwen stadion. Voor Go Ahead heb ik altijd een zwak gehad. Een echte arbeidersclub. Diep geworteld bij het volk.”

FC Groningen en Veendam doen er wat Kesler betreft geen goed aan te fuseren. „Die synergie zie ik niet zitten. Out of the question. Veendam staat zo op zichzelf. Die twee kun je vergelijken met Heracles en FC Twente.”

Kesler wil het zieltogende Telstar in Noord-Holland nog een kans geven. Al lag een fusie met Haarlem voor de hand. „Er zijn in Velsen in het krachtenveld rond Corus mensen opgestaan die het nog één keer willen proberen. Als KNVB moet je dat niet dwarsbomen. Maar het kan wel zijn dat Telstar nu een kans heeft gemist.”

In Brabant voeren Helmond Sport en FC Eindhoven gesprekken over een fusie, zo kwam Kesler ter ore. „Een kansloze zaak”, vindt de directeur die in 2010 opstapt. „Helmond Sport voorziet nog wel in een behoefte. Maar ik blijf van mening dat FC Eindhoven geen enkel bestaansrecht heeft. Het is niet meer dan een speeltje van een paar sponsors. Bij de thuisduels van FC Eindhoven zitten ten hoogste achthonderd, negenhonderd mensen op de tribunes. Velen mogen nog gratis naar binnen ook. Dat is geen reclame voor het betaald voetbal.”

    • Erik Oudshoorn