Einsteins gestuntel

De bespreking van het boek Einstein`s Mistakes roept bij mij vragen op over de psychologische reden van de niet aflatende pogingen om Einstein tot een mannetje terug te brengen dat eigenlijk van geluk mag spreken dat hij het nog zo ver heeft geschopt. Het eerste gerucht was dat Einstein slecht was in talen. Dat werd mij door een technicus meegedeeld. In de Duitse biografie van van Albrecht Fölsing over Einstein staat dat hij op de middelbare school goede cijfers haalde voor Grieks en Latijn. Onzin dus!Vervolgens werd geopenbaard dat Einstein maar een matige wiskundestudent was. Ook dat bleek nergens op gestoeld. Toen hij zijn Duitse school voortijdig verliet, omdat hij het maar een kazerne vond met bijbehorend gedril, kreeg hij van zijn leraar wiskunde een notitie mee om direct tot de Polytechnische School in Zürich (Zwitserland) te worden toegelaten wegens zijn opmerkelijke kennis van de wiskunde.Een recenter gerucht wil dat Einstein autistisch was. Hij scheen zich zelfs tijdens familiebijeenkomsten terug te trekken in het Lehrbuch der Physik van Jules Violle, maar om iemand die even geen zin heeft in het geleuter van zijn familieleden direct het stempel `autistisch` te geven, leidt tot een enorme inflatie van het begrip autistisch.Nu vernam ik dat op de basisschool wordt onderwezen dat Einstein dyslectisch was. Er is dus nog hoop voor dyslectici, maar uit de veelheid van geproduceerd geschreven materiaal blijkt in ieder geval niet dat Einstein zwaar gebukt ging onder deze handicap. Om nu Einsteins worsteling met het ontwikkelen van de algemene relativiteitstheorie te bespreken als gestuntel, waarbij de suggestie wordt gewekt dat deze zwakbegaafde zich beter op het verzorgen van de dieren in een kinderboerderij had kunnen toeleggen, doet veel af aan de bijdrage van Einstein aan de natuurkunde. Dat hij zich tot anderen wendde om hem te helpen zijn theorie wiskundig te funderen, betekent niet dat hij een slecht wiskundige was. Hij had er gewoon geen tijd voor. Zijn naam leeft overigens voort in de tensortheorie (een stukje pittige wiskunde) omdat hij daarin nuttige vereenvoudigingen wist door te voeren.Het volgende gerucht zal wel zijn dat hij eigenlijk enkele hersenkwabben miste, maar op voorhand kan ik u verzekeren dat daarvan vóór zijn dood geen sprake was.

    • Henk Dorrestijn