Een onrustband wordt nooit zomaar gebruikt

De Inspectie voor de Gezondheidszorg wil het gebruik van onrustbanden beperken (NRC Handelsblad, 18 november). Volgens het rapport Zorg voor Vrijheid zou de toepassing van deze banden binnen instellingen voor langdurige zorg ieder jaar opnieuw tot een aantal doden leiden. Instellingen zouden onvoldoende op de hoogte zijn van alternatieven.

Mijn ervaring is anders. Onrustbanden worden toegepast binnen een zorgprotocol en na overleg met de naasten van de patiënt. Heeft de Inspectie ook onderzocht hoeveel patiënten er jaarlijks overlijden na een val uit hun bed of (rol)stoel, of door toedoen van een medepatiënt? Dat zou haar bevindingen meer gewicht geven, maar het zijn gegevens waar instellingen niet mee te koop lopen.

Mijn indruk is dat verpleegkundigen en verzorgenden wel degelijk bekend zijn met de alternatieven, maar dat in Nederland vaak het personeel en de faciliteiten ontbreken om deze toe te passen zonder nog grotere risico`s voor de patiënt. Dat is echter een boodschap die lastiger is te verteren, liever schuift men het op onwetendheid van de mensen die het werk doen.

    • Henriëtte Venema