Donkere stroming 2

In het artikel `Donkere stroming` wordt de afstand tot de grens van het heelal - het verste punt in het heelal tot waar wij kunnen kijken 14 miljard lichtjaar genoemd. In een ingezonden brief oordeelt Jan-Willem van Holten dit als onjuist en beargumenteert 50 miljard lichtjaar.Beiden hebben gelijk en beiden zijn onzorgvuldig. Er zijn namelijk verschillende definities van het begrip afstand in het heelal. Wat is de afstand tot een overvliegende straaljager? Ook dan is het handig als je daarbij zegt wat je bedoelt.De afstand die George Beekman gebruikt in zijn verhaal over Donkere Stroming is de looptijd van het licht. Dit is ook de keuze die men in NASA-persberichten altijd doet. Die afstand (in lichtjaren) is dan nooit groter dan de leeftijd van het heelal (in jaren). Dat leidt niet tot lastige vragen.De afstand die Van Holten bedoelt (de zgn. meebewegende afstand), is de afstand op dit moment in de kosmische tijd. Dat is de plek waar een waargenomen object door de expansie van het heelal NU zou zijn en niet waar die was toen je het zag. In de context van een krantenartikel over Donkere Stroming is dit geen logische keuze. Waarom een afstandsbegrip gebruiken doorgerekend voor een plaats en tijd in het heelal waar de waargenomen grote snelheden allang niet meer gelden?Overigens heeft Van Holten ongelijk met zijn bewering `onze waarnemingen worden begrensd in de tijd tot 14 miljard jaar geleden en in de ruimte tot 50 miljard jaar afstand`. Ons eigen verleden valt binnen die grenzen en dat valt toch echt buiten het waarneembare heelal. We kunnen alleen het verleden zien van verre objecten: hoe verder weg des te langer geleden. Dus niet beide definities van afstand tegelijk gebruiken.

    • John Heise
    • Astrofysicus Sron