Depressie? Verzin een spel!

Monopoly hebben we te danken aan een werkloze pijpfitter uit de crisisjaren in de Verenigde Staten. Charles Darrow ontwikkelde het bordspel tijdens de grote Depressie van de jaren dertig en werd er schatrijk mee.

Nu de Europese Unie afstevent op een recessie en ook Nederland daar hoogstwaarschijnlijk niet aan ontkomt, is het goed om de kansen te belichten die een periode van economische krimp biedt.

De neergang van de economie zet met ongekende snelheid door. In vier maanden, tussen juli en november, bedroeg de omslag in de EU maar liefst 1,7 procent van het bbp. De conjuncturele neerwaartse beweging wordt versterkt door de credit crunch, de afgeknepen kredietverlening van banken aan bedrijven, ook al zijn die kerngezond.

Maar iedere wolk heeft zijn zilveren rand, om Johan Cruijff te parafraseren. Dit is een aantal in het oog springende voordelen van de komende crisis.

1. De druk op de arbeidsmarkt neemt af. Krapte slaat om in aanbod. Voor de zorg en het onderwijs, waar grote tekorten dreigen, biedt dit gratis uitkomst.

2. De vergrijzing komt minder hard aan. Mensen met een baan blijven vanzelf langer werken.

3. De stijging van grondstoffen- en energieprijzen is omgebogen in een daling. Wie de tank van zijn auto vult, heeft niet meer het gevoel bestolen te worden door de oliemaatschappijen.

4. Zonder een initiatiefwet van de Kamer worden de topinkomens gekortwiekt en worden bonussen geschrapt. Veelverdieners vallen van hun voetstuk en moeten zich tevreden stellen met een modaal inkomen.

5. De aantrekkingskracht van Nederland voor (illegale) immigranten verdampt. Tijdelijk werk voor uitzendkrachten uit Oost-Europa verdwijnt. Oudere immigranten keren massaal terug naar hun land van herkomst.

6. De uitstoot van CO2 vermindert, zodat de doelstellingen van Kyoto zonder drastische ingrepen binnen bereik komen.

7. De lengte van de files op het Nederlandse wegennet neemt af. Het wordt weer mogelijk om op tijd op afspraken te komen.

8. Voor starters op de woningmarkt worden huizen weer betaalbaar. De exorbitante huren op de vrije markt voor jonge werkenden gaan omlaag.

9. Het tijdperk van de onthaasting breekt aan. Mensen krijgen weer tijd voor een boek, voor goede doelen en voor elkaar.

10. Met dank aan de EU: een cheque voor iedereen in Europa om de Kerstdagen met kalkoen door te komen.

11. Het is geen schande om gezien te worden terwijl u winkelt in een discountsupermarkt.

12. Dit is de kans om een nieuw bordspel als opvolger van Monopoly op de markt te brengen: Kredietcrisis 2.008.

roel janssen

    • Roel Janssen