Zweden stemt in met EU-verdrag

Het Zweedse parlement heeft gisteren ingestemd met het Verdrag van Lissabon, het verdrag dat beoogt het bestuur van de Europese Unie democratischer en doelmatiger te maken. Zweden is daarmee het 23ste land dat het verdrag heeft goedgekeurd. Het treedt alleen in werking als alle 27 lidstaten er mee hebben ingestemd. Ierland heeft het verdrag in juni in een referendum verworpen. Dublin dubt over een tweede referendum in de loop van 2009. In Duitsland, Polen en Tsjechië lopen de ratificatieprocedures nog.