VNO-NCW verwacht golf van ontslagen

Honderden bedrijven zitten in ernstige problemen en staan op het punt massaal werknemers te ontslaan. De situatie bij talrijke bedrijven in Nederland verslechtert dramatisch als gevolg van de internationale kredietcrisis. Dat zei Bernard Wientjes, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW vanmorgen in Den Haag, voorafgaand aan kabinetsberaad over steunmaatregelen voor de economie.

„We praten niet meer over een geleidelijke recessie. Bedrijven kampen met een abrupte uitval van de vraag, in een omvang die ik als ondernemer nog nooit heb meegemaakt”, zei de werkgeversvoorzitter. Wientjes wees erop dat vele honderden bedrijven, van kleine ondernemingen tot grote internationals, de omzet acuut met tientallen procenten zien inzakken. Zo komen er in de haven van Rotterdam veel minder schepen uit China aan, doordat bedrijven hun voorraden in rap tempo afbouwen.

Vakbonden en werkgevers dringen er bij het kabinet op aan zo snel mogelijk met een pakket maatregelen te komen om de economie gaande te houden. „De urgentie is zo groot dat we geen uitstel meer kunnen hebben”, zei Wientjes. „De situatie is bloedlink”, zei René Paas, voorzitter van de christelijke vakcentrale CNV. „Het vergt een uiterste krachtinspanning om banen en investeringen veilig te stellen”, aldus Paas.

De sociale partners pleiten niet alleen voor werktijdverkorting, waarbij personeel tijdelijk de WW ingaat maar tegelijkertijd in dienst blijft en bijgeschoold kan worden. Ook zijn forse investeringen van de overheid nodig in bouwprogramma’s en infrastructurele projecten. Daarnaast moeten bedrijven de mogelijkheid krijgen om investeringen vervroegd te kunnen afschrijven zodat ze over meer geld beschikken.

Het wordt steeds moeilijker kredieten te krijgen, zei Wientjes. Wientjes noch Agnes Jongerius, voorzitter van de vakcentrale FNV, zei er op uit te zijn „zieke” bedrijven in leven te houden.

Demonstreren: pagina 13