Verschenen

Literatuur

Ko van Gemert: Amsterdam & zijn schrijvers Literatuur op locatie. Bas Lubberhuizen, 366 blz. € 19,90 na 1 januari € 24,90

Gids met adressen waar schrijvers woonden of literaire gebeurtenissen plaats hadden. Foto’s: Wim Ruigrok.

Anne Enright: Het weer van gisteren (Taking Pictures). Vert. Marijke Versluys, De Bezige Bij, 242 blz. € 18,90

Verhalenbundel. In de Britse pers geprezen, maar J.J. Peereboom schreef: ‘Het beste wat er van Taking Pictures gezegd kan worden, is dat het hier en daar een voorbijgaande indruk geeft van hoe sommige Ieren met elkaar omgaan en praten. Dat is te weinig (Boeken, 09.05.08).

Dirkje Kuik: München ’38. De Arbeiderspers, 170 blz. € 22,95

Verhalende essays over de Duitse geschiedenis, door Kuik (1929-2008) nog geïllustreerd met een serie gewassen tekeningen, genaamd Vechtende egels.

Hildebrand: Camera Obscura. Hoogland&Van Klaveren,240 blz. €24,95, €17,50

Gebonden en paperback uitvoering van de Hollandse klassieker die werd hertaald en bekort door Ivo de Wijs.

NON-FICTIE

Jonge denkers over grote religies. Trouw/Ten Have, 6 delen in cassette, € 75,– per deel € 15,–

Serie over denkbeelden van Nederlandse gelovigen. Frank Meester over Islam, Hella van den Elshout over Jodendom, Annette van der Elst over Christendom, Vanno Jobse over Hindoeïsme en Jan de Boer over Boeddhisme.

Chris F. van Fraassen en Pieter Jan Klapwijk: Herinnering aan een reis naar Oost-Indië Reisverslag en aquarellen van Maurits Ver Huell, 1815-1819. Walburg Pers/Linschoten-Vereeniging,702 blz. €65,–

Heruitgave van het reisverslag van Ver Huell (1787-1860) marineofficier in de Bataafse tijd, geannoteerd en aangevuld met ruim honderd aquarellen in kleur van de hand van Ver Huell. Deel in de serie Werken van de Linschoten-Vereeniging inclusief Een romanticus bij de marine, een cd-rom met daarop een uitgebreide biografie.

Adrian Goldsworthy: Carthago (The Fall of Carthage. The Punic Wars 265-146 BC ). Vert. Corrie van den Berg en Carola Kloos, Ambo, 448 blz. € 29,95

Een Britse historicus over de militaire geschiedenis van de drie Punische oorlogen tussen Rome en Carthago.

S. Groenveld, H.L.Ph. Leeuwenberg ea: De Tachtigjarige Oorlog. Opstand en consolidatie in de Nederlanden (1559-1650). Walburg Pers, 432 blz. € 69,50

Rijk geïllustreerde uitgave waarin een totaaloverzicht wordt gegeven van een van de belangrijkste perioden uit de geschiedenis der Nederlanden.

Edwina Hagen: ‘Een meer of min doodlyken haat’ . Antipapisme en cultureel natiebesef in Nederland rond 1800. Vantilt, 320 blz. € 24,90

Studie over het antipapisme in de late 18de eeuw, de tijd van de Verlichting, die juist geassocieerd met tolerantie.

Agnès Humbert: Résistance (Notre guerre, souvenirs de Résistance). Vert. Peter Klinkenberg, De Bezige Bij, 368 blz. € 19,90

Dagboek van de Franse verzetsstrijdster Agnès Humbert (1896-1963) tijdens de Tweede Wereldoorlog. Voor het eerst gepubliceerd in 1946.