Slaan homo 'mannelijk'

Geweld tegen homoseksuelen in Amsterdam komt vooral voort uit drang van daders hun „mannelijkheid” te bewijzen. Religie speelt nauwelijks een rol. Dat blijkt uit het gisteren gepubliceerde rapport Als ze maar van me afblijven, opgesteld door onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam (UvA) in opdracht van de gemeente.

Verdachten van fysiek geweld tegen homo’s zijn vaak mannen tussen 17 en 25 jaar. Daders zijn even vaak autochtoon als van Marokkaanse komaf (36 procent).

Dat lijkt in tegenspraak met recent onderzoek van Binnenlandse Zaken en Justitie, dat verhoudingsgewijs veel meer autochtone daders signaleerde.

Het verschil komt volgens onderzoeker Laurens Buijs (UvA) doordat de UvA-studie zich beperkt tot Amsterdam, waar Marokkaanse daders sterk oververtegenwoordigd zijn. Ook de onderzoeksopzet verschilde. Zo hebben de UvA-onderzoekers politieverslagen handmatig doorzocht, waardoor ze ook geweldsincidenten tegen homo’s vonden die niet als zodanig waren geregistreerd. Het landelijk onderzoek ging uit van 150 voorvallen in een half jaar, het Amsterdamse telde er 200 in één jaar.