Shi`itisch protest tegen pact VS, Irak

Duizenden aanhangers van de shi`itische geestelijke Muqtada Sadr zijn vandaag in het centrum van Bagdad samengekomen om te protesteren tegen het troepenakkoord dat de Iraakse en Amerikaanse regering onlangs hebben gesloten. Het Iraakse parlement moet volgende week stemmen over het voorstel dat voorziet in terugtrekking van het Amerikaanse leger uit Irak voor 1 januari 2012. Volgens de nationalistische geestelijke vormt het akkoord een schending van de Iraakse soevereiniteit en zijn de Amerikaanse militairen bezetters.