Rijk: minder geld naar islamschool

De islamitische middelbare school Ibn Ghaldoun in Rotterdam ontvangt een kwart minder aan rijkssubsidie als er niet binnen negen dagen een accountantsrapport over 2007 binnen is bij het ministerie van Onderwijs. Dat heeft staatssecretaris Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) gisteren gezegd tijdens een debat in de Tweede Kamer.

Ibn Ghaldoun is een van de twee islamitische middelbare scholen in Nederland. Beide zijn door de Inspectie van het Onderwijs aangemerkt als „zeer zwak”. De Rotterdamse onderwijswethouder Geluk (CDA) riep ouders van Ibn Ghaldoun eerder dit jaar op hun kinderen naar een andere school te sturen. Om die uitspraak werd hij teruggefloten door de rechter.

De Inspectie meldde vorige week dat 86 procent van de islamitische (basis)scholen fraudeert met rijksgeld. Van Ibn Ghaldoun wordt 1,2 miljoen euro teruggevorderd. Ook eist Van Bijsterveldt een nieuw schoolbestuur.

Interim-manager Jan Beenen van de Rotterdamse school wijst erop dat er al plannen zijn om de bestuursstructuur van de school te wijzigen in een model met een raad van toezicht, waarin de zittende bestuursleden niet terugkomen. „Daarover hadden we deze week al een brief gestuurd aan wethouder Geluk, met een afschrift aan Van Bijsterveldt.” Beenen maakt zich „geen zorgen” over het in te leveren accountantsrapport. „Dat is rond.”

De Kamer eiste gisteren stevige maatregelen van de bewindslieden tegen het islamitisch onderwijs. Kamerlid Bosma (PVV) gaat een motie indienen om elke les op elke islamitische school in Nederland op video te laten opnemen.

Het is, zegt Beenen, „flauw” dat het weer over Ibn Ghaldoun gaat. „In dat Inspectierapport wordt onze naam niet genoemd. Bovendien heeft de Inspectie inmiddels verbeteringen geconstateerd. En hou eens op met de verhalen dat wij fundamentalistische en homofobe ideeën aan onze leerlingen zouden onderwijzen. Dat is flauwekul.”

De staatssecretarissen Van Bijsterveldt en Dijksma (Onderwijs, PvdA) bereiden een wet voor om sneller in te kunnen grijpen bij zwakke scholen. Dijksma overweegt bovendien om de Inspectie waarschuwingsbrieven te laten sturen naar alle ouders met kinderen op een zwakke school.