Plasterk wil geen EU-bemoeienis met omroepen

Minister Ronald Plasterk (Media, PvdA) heeft geprotesteerd tegen een plan van de Europese Commissie om de publieke omroepen in lidstaten strenger te controleren op concurrentievervalsing. Het dagelijks bestuur van de EU wil nieuwe multimediale diensten die de omroepen aanbieden telkens toetsen op mededingingregels. Plasterk vindt de vrijheid om te kunnen innoveren voor de omroepen van groter belang dan de concurrentieregels. Samen met achttien andere EU-lidstaten heeft Plasterk de Europese Commissie verzocht op het voornemen terug te komen.