Pius XII

Dirk Verhofstadt schrijft in zijn boek Pius XII en de Joden, gerecenseerd door Jan Gerritsen (Boeken, 07.11.2008) dat het zogenaamde Gnadentodprogramm is stopgezet na krachtig protest door kardinaal von Galen, aartsbisschop van Münster. Conclusie: Hitler luisterde wel degelijk naar protesten, dus als Pius XII nu maar ...

Dit bericht is onjuist en de conclusie derhalve ook. In de eerste plaats was Von Galen bij lange na niet de enige die protesteerde. Protesten kwamen uit alle delen van de samenleving, uit de Evangelische Kerk, van het Ministerie van Justitie, en zelfs uit de NSDAP. Daarbij komt, dat het programma niet werd stopgezet, maar opgeschort. Later, toen Duitsland in oorlog was met de Sovjet-Unie en het op de steden bommen regende, zodat de mensen andere zorgen hadden, is het, maar nu in strikt geheim, weer in gang gezet.

En dan nog dit. Hitler leerde van dit genadige-doodprogramma dat hij zijn lievelingsproject, de Holocaust, in het diepste geheim moest uitvoeren. Vandaar dat er geen bevelen op schrift staan.

    • Dr. P.F.M. Fontaine