Piraterij noopt tot alternatieve route

Steeds meer rederijen verleggen hun vaarroutes om zich te weren tegen piraterij. Somalische zeerovers, die afgelopen zaterdag de Saoedische olietanker Sirius Star hebben gekaapt, eisen voor schip en bemanning een losgeld van 25 miljoen dollar.

Na de Noorse rederij Odjfell maakte het Deense Maersk gisteren bekend dat het zijn kwetsbare olietankers voortaan om de kust van Zuid-Afrika laat varen in plaats van door de Golf van Aden en het Suezkanaal. Afhankelijk van de vraag hoe bederfelijk de lading is, kan omvaren een bruikbaar alternatief zijn. Door gedaalde brandstofkosten is het voor rederijen minder duur geworden om via Kaap de Goede Hoop te varen. De passage van een groot schip door het Suezkanaal kost al gauw zo’n 250.000 euro.

Geladen tankers liggen diep in het water, hebben een geringe snelheid en zijn een relatief gemakkelijke prooi voor zeerovers. Dat geldt niet voor de hoog op het water gelegen containerschepen van Maersk, met hun snelheid van 24 mijl per uur (bijna 45 kilometer). Die zijn moeilijk te enteren. Niettemin zien de betrokkenen meer heil in de inzet van marineschepen om in konvooi door de Golf van Aden te varen. Nederlandse reders kunnen sinds deze zomer een verzoek om marinebijstand indienen bij het ministerie van Verkeer. Veel heeft dat volgens de redersvereniging KVNR nog niet opgeleverd, aangezien de betrokken ministeries van Verkeer en Waterstaat, Defensie en Buitenlandse Zaken vaak langs elkaar heen werken.

Commentaar: pagina 7