Nederland staat aan top met vervuiling in Europa

Rotterdam. De lucht in Nederland is vuiler en daardoor ongezonder dan politici en burgers veronderstellen. Dat stelt de Stichting Natuur en Milieu op basis van recente onderzoeken in opdracht van de Europese Commissie. De uitstoot van stikstofdioxide en ammoniak is de hoogste van Europa en een van de hoogste voor fijnstof, aldus een deze week verschenen brochure. ”Daarnaast komt er veel vervuiling uit het buitenland aanwaaien.” Ook wat betreft schade aan gezondheid (vooral door fijnstof), landbouw (door ozon) en natuur (onder meer door vermesting) behoort Nederland tot de Europese top. Nederland besteedt de komende jaren jaarlijks ”iets meer dan één euro” per inwoner aan het bestrijden van de schade. Dat zou veel meer moeten worden, vindt Natuur en Milieu, vooral omdat in een dichtbevolkt land als Nederland de kosten relatief laag kunnen blijven en de baten vele malen hoger uitvallen.