Geen nuance bij debat over islamitische scholen

Vorige week meldde de Onderwijsinspectie dat veel moslimscholen frauderen.

De Tweede Kamer eist stevige maatregelen.

Het islamitisch onderwijs in Nederland moet met stevige maatregelen in het gareel worden gedwongen. De moslimscholen waren gisteren onderwerp van debat in de Tweede Kamer en de partijen kwamen adjectieven tekort om die stevigheid te benadrukken.

De parlementariërs reageerden daarmee op het rapport Bestuurlijke praktijken in het islamitisch onderwijs van de onderwijsinspectie, dat vorige week verscheen. Volgens de inspectie fraudeert 86 procent van de islamitische scholen met rijksgeld en is bijna de helft van deze scholen „zwak” of „zeer zwak”.

Kamerlid Bosma (PVV) ging, zoals gebruikelijk, het verst. Hij vindt dat alle islamitische scholen dicht moeten. Zolang dat niet gebeurt, vindt Bosma dat elke les op elke islamitische school in Nederland op video moet worden vastgelegd. De PVV’er bereidt hierover een motie voor.

Die motie zal waarschijnlijk geen steun krijgen van de andere partijen. Toch liet ook de VVD zich niet onbetuigd. Kamerlid Ineke Dezentjé Hamming noemde het „kindermishandeling” dat „tienduizenden kinderen zwak onderwijs krijgen”. Zwakke scholen moeten meteen dicht, vond zij. SP’er Jasper van Dijk hield het bij het „onder curatele plaatsen” van zwakke of frauderende scholen. SGP-voorman Bas van der Vlies memoreerde dat Grondwetsartikel 23 behalve vrijheid ook de verplichting tot „deugdelijk onderwijs en een verantwoordelijke omgang met rijksbekostiging” met zich meebrengt.

De boodschap was duidelijk voor de staatssecretarissen Dijksma (Onderwijs, PvdA) en Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA): de Kamer eist maatregelen. Die komen er ook, al vonden sommigen de aanpak te slap. De bewindslieden gaan onder meer 4,5 miljoen euro aan verkeerd besteed rijksgeld terugvorderen, en bereiden een wet voor om sneller in te kunnen grijpen bij zwakke scholen.

Maar, waarschuwde Dijksma, enige nuance is geboden. Zo is, in weerwil van sommige berichten, „niet iedereen op snoepreis naar Mekka geweest”. De school waarop deze opmerking betrekking heeft, de middelbare school Ibn Ghaldoun in Rotterdam, werd er nog even uitgelicht door collega-staatssecretaris Van Bijsterveldt. De school moet haar bestuur vervangen en binnen tien dagen een accountantsrapport ingediend hebben, op straffe van het inhouden van een kwart van de bekostiging.

Een deel van de Kamer wenste een nieuw onderzoek van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst naar fundamentalistische invloeden op islamitische scholen. Dijksma gaat de kwestie aankaarten bij minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken, PvdA).

Ook overweegt de staatssecretaris, in navolging van de situatie in het Verenigd Koninkrijk, om de inspectie waarschuwingsbrieven te laten sturen aan ouders van kinderen op een zwakke school. Zo krijgt de Rotterdamse onderwijswethouder Leonard Geluk (CDA), die ouders van Ibn Ghaldoun adviseerde hun kinderen van school te halen en om zijn uitspraak werd teruggefloten door de rechter, misschien toch nog zijn zin.

    • Derk Walters