Film van de dag

Meet the Parents. Leuke film verenigt twee sterke ideeën. Voorgesteld worden aan je schoonouders en het komische principe: alles wat mis kan gaan, gaat ook mis. Humor drijft op wanverhouding en verwachtingspatronen die worden doorbroken. Hoe groter het verschil tussen de situatie en de verwachte handeling, hoe meer kans op de lach. Jack (De Niro) is overbeschermend, oerconservatief, houdt van zijn poes en z’n overleden moeder. De as van zijn moeder staat op de schoorsteenmantel en de progressieve ‘male nurse’ Greg (Ben Stiller) staat op het punt een fles champagne te openen. Wat er gebeurt is te voorspellen, maar toch uiterst grappig. De serieusheid van de situatie (diner bij schoonouders) wordt onverwacht doorbroken door een handeling die de grenzen opzoekt van de goede smaak; met als resultaat een bevrijdende lach.(Jay Roach, 2000, VS),

André Waardenburg