De overheid en de kunst

De analyse in het Commentaar van 10 november over kunstsponsoring schiet mijns inziens tekort. Het is geheel in de lijn van het regeringsbeleid om marktwerking ook in de kunstensector na te streven. Daarbij zouden nu ook de kunsten de gevolgen van de kredietcrisis zelf moeten verwerken. Het is echter meer dan wrang dat diezelfde marktwerking in het bankwezen voor deze crisis heeft gezorgd. De overheid was daar maar al te snel bereid om bij te springen. En nog iets: Unesco heeft ooit als maatstaf voor kunstbestedingen in westerse landen de 1-procentnorm opgesteld. Hoewel alle grote politieke partijen in ons land bij elke verkiezing die norm opnemen in hun programma`s, blijft het kunstenbudget steken op een schamele 0,6 procent. Het zou de overheid sieren ook voor de kunsten een verantwoordelijke houding aan te nemen, in plaats van te blijven steken in het politieke credo `marktwerking`.

    • Huub Beckers