Veel onmin bij buren in Italië

Oost west thuis best, maar niet in de Italiaanse appartementencomplexen. Zes op de honderd Italianen heeft een of meer rechtszaken tegen zijn buren lopen. In totaal gaat het om 2 miljoen processen, de helft van alle civiele procedures, aldus de krant la Repubblica.

Italianen wonen kleiner, dichter op elkaar en veel vaker in appartementen dan Nederlanders. Dat blijkt niet mee te vallen. Het nachtelijk doortrekken van de wc, getik van hoge hakken, overdadig wateren van planten op het balkon en omlaag dwarrelende peuken kunnen heuse loopgravenoorlogen veroorzaken die zelfs op moord kunnen uitlopen. 3,5 procent van de misdrijven in Italië heeft zijn oorsprong in een burenruzie.

De bond van beheerders van appartementencomplexen heeft een lijst gemaakt met de hoofdoorzaken voor de ruzies. Op 1 staat nachtelijke herrie (geschuif met meubels, centrifuges, heftig bonkende luidsprekerboxen). Op 2 het zich toe-eigenen van gemeenschappelijke ruimten. Op 3 geluidsoverlast in de gemeenschappelijke ruimten (spelende kinderen, autoreparaties op de binnenplaats). Op 4 druppelende was van het balkon van boven. Op 5 geblaf en uitwerpselen van huisdieren. Zeer frequent zijn de ruzies over de waterrekening en het onderhoud van het pand. „Ooit waren buren vrienden en belden ze bij elkaar aan. Nu stappen ze naar de advocaat”, zegt Roberta Odoardi, directeur van de bond voor huisbeheerders.

Jaarlijks kost deze burgeroorlog de Italianen drie miljard euro aan advocaatkosten. Het taalgebruik tijdens de rechtszittingen is zo verruwd dat het constitutionele hof heeft bepaald dat dit de aangeklaagde niet meer schendt in zijn eer en waardigheid. En tot echte oplossingen leiden de rechtszaken meestal niet.