Soedanese leger ontzette de vredestroepen in Haskanita maar brandde het dorp daarna plat