Recherchebureaus doen te weinig aan informatie achteraf

Particuliere recherchebureaus voldoen in onvoldoende mate aan de wettelijke verplichting om onderzochte personen achteraf te informeren. Bijna de helft van de door het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onderzochte recherchebureaus bleek niet aan die wettelijke verplichting te hebben voldaan, zo blijkt uit onderzoek dat het CBP vanochtend heeft gepubliceerd. Uit het onderzoek blijkt dat recherchebureaus zich beter houden aan die verplichting dan drie jaar geleden. Toen bleek geen enkel onderzocht bureau intern procedures te hanteren die een dergelijke informatieplicht regelt. Van de 19 onderzochte bureaus hebben er nu negen zich niet gehouden aan hun informatieplicht. Het CBP heeft het ministerie van Justitie inmiddels over de bevindingen geïnformeerd.