nrc.nl/international

Lees op de Engelstalige site van NRC wat het Duitse blad Der Spiegel schrijft over het stimuleringspakket van de EU.