Lakeman: in Ahold-schandaal verkeerde accountant gestraft

De verkeerde accountant is door de Raad van Tucht gestraft voor de tekortschietende controle bij de jaarrekening 2001 van Ahold. Niet Deloitte-accountant John van den Dries, maar zijn baas Roger Dassen was destijds de hoofdverantwoordelijke voor de boekencontrole. Dat stelt Pieter Lakeman van Sobi, de Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie, een organisatie die zegt op te komen voor de belangen van beleggers.

Gisteren diende Sobi een klacht in bij de raad, tegen Roger Dassen, de huidige bestuursvoorzitter van Deloitte Nederland, en tegen Willy Biewinga, zijn voorganger. Volgens Lakeman is Dassen eerder ontsnapt aan een veroordeling doordat toenmalig voorzitter Biewinga in 2003 „pas na herhaald aandringen” van Sobi uitsluitend Van den Dries had genoemd als verantwoordelijke voor controle van de jaarrekeningen Ahold in de periode 1998 tot en met 2001.

Sobi denkt op het verkeerde been te zijn gezet. Een intern stuk van Deloitte, dat in maart 2008 opdook, vermeldt namelijk dat de jaarrekening 2001, waarin het resultaat van de Amerikaanse Ahold-dochter US-Foodservice was vervalst, door Dassen als Lead Audit Partner was gecontroleerd en niet door Van den Dries. Die was slechts Global Lead Client Service Partner voor Ahold. Lakeman vermoedt dat Van den Dries diende als kop van Jut om Dassen uit de wind te houden.

Inmiddels had Sobi al een tuchtklacht ingediend tegen Van den Dries, maar halverwege de procedure wilde de rechter niet van verdachte veranderen. Van den Dries werd op 11 september definitief veroordeeld wegens ernstig tekortschietende controle bij de jaarrekeningen Ahold.

De straf voor Van den Dries bleef beperkt tot een schriftelijke berisping omdat zijn carrière door de Ahold/Deloitte-affaire was vernietigd. „Die van Dassen is niet vernietigd, maar is zelfs tot grote bloei gekomen”, zegt Lakeman, en daarom houdt hij voor Dassen rekening met „een zwaardere straf, dus een schorsing”.

„Eén ding staat vast”, zegt een woordvoeder van Deloitte in een reactie, „Van den Dries was eindverantwoordelijk voor de jaarrekeningen Ahold in de periode 1998 tot en met 2001. Al die jaren staat zijn handtekening onder de accountantsverklaringen.”

    • Sander Voormolen