Kamer wil ombudsman voor kind

Nederland kan de komst van een Nationale Kinderombudsman tegemoet zien. Vandaag, op de Internationale Dag van de Rechten van het Kind, presenteert Kamerlid Arib (PvdA) een initiatiefwetsvoorstel om een kinderombudsman in het leven te roepen. Minister Rouvoet (Jeugd en Gezin, CU) en een Kamermeerderheid zijn voor.

Een kinderombudsman moet het jeugdbeleid van de overheid monitoren en de regering adviseren over dat beleid. Hij is een vraagbaak over kinderrechten. Van vragen over kindermishandeling en echtscheidingen van ouders tot vragen over de rechten van minderjarige illegalen.

De kinderombudsman moet ook klachten behandelen over jeugdzorg, kinderopvang, consultatiebureaus of het onderwijs. Maar alleen als kinderen of hun ouders met hun grieven onvoldoende gehoor vinden bij bestaande klachtencommissies of de Inspectie Jeugdzorg.

De bestaande klachtenvoorzieningen van bijvoorbeeld bureaus jeugdzorg of zorgaanbieders waarborgen onvoldoende onafhankelijkheid, schrijft Arib. De drempel is hoog om een klacht in te dienen bij de eigen instelling – bijvoorbeeld de jeugdinrichting of de gezinsvoogdij.

De van de overheid onafhankelijke kinderombudsman moet in de gaten houden of Nederland het Verdrag van de Rechten van het Kind naleeft. Vandaag precies 19 jaar geleden legden Unicef en de VN in dat kinderrechtenverdrag de basisrechten van kinderen vast, zoals het recht op onderwijs.

Afgelopen januari bleek uit het jaarbericht van Unicef en Defence for Children dat het niet goed gesteld is met de kinderrechten in Nederland. Met name het vreemdelingenbeleid, de gezondheidszorg en de jeugdzorg blijven in gebreke. Op Engeland na, sluit Nederland de meeste minderjarigen in Europa op.

Inmiddels zijn er ruim veertig landen die een kinderombudsman hebben. Ondanks herhaald aandringen van de VN aarzelde Nederland uit vrees voor weer een nieuw instituut. Het plan is nu om de kinderombudsman onder te brengen bij de Nationale Ombudsman, zodat de daar opgebouwde expertise benut kan worden. Unicef is gelukkig met het plan en spreekt van „een cadeau voor kinderen” op Kinderrechtendag.

    • Antoinette Reerink