Einde aan daling werkloosheid

De daling van de werkloosheid in Nederland is tot een halt gekomen. De afgelopen drie maanden steeg het aantal werklozen na correctie voor seizoensinvloeden zelfs met 3.000. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De gevolgen van de kredietcrisis waren tot nog toe niet terug te zien in de werkloosheidcijfers. Over het afgelopen half jaar daalde de werkloosheid nog, met gemiddeld 2.000 werklozen per maand. Dat is een geringere afname dan in 2007, toen het aantal werklozen gemiddeld met 6.000 per maand daalde.

Sinds begin dit jaar is de werkloosheid met in totaal 20.000 personen afgenomen. Een uitzondering in de dalende trend vormt de leeftijdscategorie tussen de 15 en 35 jaar. In deze groep steeg het aantal werklozen over 2008 met 3.000. Het aantal werkloze mannen daalde niet. De daling komt vrijwel helemaal voor rekening van de vrouwen.

Het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) kwam vandaag eveneens met werkloosheidscijfers. Die wijken iets af van die van het CBS door een andere manier van meten. Het CWI constateert eveneens dat de daling van de werkloosheid stagneert. Het aantal bij het CWI ingeschreven werkzoekenden daalde in oktober met 900 personen naar 408.000, een daling van 0,2 procent.