E-bezwaar tegen patiëntdossier

Binnenkort kunnen mensen via internet bezwaar maken tegen de digitale uitwisseling van patiëntgegevens door hulpverleners. Een motie van de PvdA die vraagt om een moderner en gebruiksvriendelijker bezwaarsysteem voor het Elektronisch Patiëntendossier, werd gesteund. Minister Klink (Volksgezondheid, CDA) zei dat bezwaar maken via internet binnen enkele maanden moet kunnen met gebruik van de DigiD (elektronische handtekening). Inmiddels hebben 70.000 mensen per brief bezwaar gemaakt. (NRC)