Chaos in Iraaks parlement

Het begin van de parlementaire behandeling van het Amerikaans-Iraakse troepenakkoord is gisteren in Bagdad in chaos ontaard. Na een schreeuw- en vechtpartij waarbij met name leden van het parlementsblok van de shi’itische geestelijke Muqtada Sadr waren betrokken, werd de zitting geschorst.

De Sadristen (30 van de 275 zetels) en de aanhangers van de eveneens shi’itische Fadhilapartij (15 zetels) hebben al aangekondigd tegen het akkoord te stemmen, waaronder Amerikaanse troepen tot eind 2011 in Irak blijven. Van sommige sunnitische afgevaardigden is het standpunt nog onzeker. Na de bijna unanieme aanvaarding door de regeringscoalitie wordt aangenomen dat de aanhangers van de regeringspartijen vóór het akkoord zullen stemmen. Maar doordat shi’itische leden van de coalitie naar Mekka zijn vertrokken voor de Haj, de jaarlijkse grote pelgrimstocht, is de uitkomst toch weer onzeker geworden. Tenzij zij zich door de woede daarover van hun geestelijk leider, grootayatollah Ali Sistani, laten bewegen voortijdig terug te reizen, missen zij de stemming op 24 november. Daarna gaat het parlement met reces.

De Sadristen spanden zich gisteren in een parlementslid van de coalitie te overschreeuwen die het akkoord voorlas. Lijfwachten van minister van Buitenlandse Zaken Hoshyar Zebari kwamen tussenbeide toen een Sadrist zich opmaakte de tekst weg te grissen. Een vechtpartij volgde waaraan steeds meer parlementariërs deelnamen. Parlementsvoorzitter Mashhadani was niet in staat de orde te herstellen en schorste de zitting uiteindelijk.

Als de meerderheid erg klein uitvalt, komt de legitimiteit van het akkoord in het geding. Grootayatollah Sistani heeft gezegd dat het akkoord alleen aanvaardbaar is als het met een grote meerderheid in het parlement wordt aangenomen. (AP, AFP)