CBS: vrouwen nog niet de baas

Er zijn sinds 2001 relatief niet meer leidinggevende vrouwen gekomen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. In 2007 gaven 280.000 vrouwen leiding aan vijf of meer mensen, tegenover 768.000 leidinggevende mannen. Die verhouding was in 2001 hetzelfde. In totaal zat 14 procent van de werkende bevolking vorig jaar in een leidinggevende baan: ruim 1 miljoen mensen. In alle leeftijdsgroepen geven meer mannen leiding dan vrouwen. Verder zitten er relatief veel leidinggevenden onder voltijders en 50 tot 54-jarigen. (NRC)