Bedrijven blijven weg uit Uruzgan

Bij het bedrijfsleven bestaat minieme belangstelling om te investeren in Uruzgan. Een speciale subsidieregeling die investeringen in het risicovolle gebied voor maximaal tachtig procent vergoedt, is tot nu toe ongebruikt gebleven.

In totaal is tien miljoen euro beschikbaar. Het zogheten Fonds Economische Opbouw Uruzgan werd op 24 september van dit jaar officieel opgericht en is bedoeld om de wederopbouw in de Afghaanse provincie te stimuleren. Het fonds staat open voor Europese bedrijven die met een Afghaanse partner aan de slag willen. De uitvoering van de regeling berust bij de EVD die onder het ministerie van Economische Zaken valt. Volgens projectadviseur Paul Schoenmakers van deze dienst zijn er nog geen concrete voorstellen ingediend. Hij heeft tot nu toe alleen gesprekken gehad met twee mogelijke investeerders die belangstelling hebben getoond. De geringe animo heeft volgens hem niet alleen te maken met de onzekere veiligheidssituatie maar ook met de geringe omvang van de afzetmarkt. Hij vindt het echter te vroeg om nu al te concluderen dat de regeling is mislukt.

Eerder zag de werkgeversorganisatie VNO/NCW mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven om in Uruzgan te investeren. Een speciale delegatie onder leiding van VNO-voorzitter Wientjes bracht een bezoek aan het gebied. Juist vanwege de grote risico’s werd het speciale fonds opgericht waaruit activiteiten tot een plafond van 80 procent kunnen worden gedeclareerd. Het geld is afkomstig uit de begroting van Ontwikkelingssamenwerking. De voorwaarden zijn volgens EVD’er Schoenmakers bewust ruim gedefinieerd. Om die reden is het ook een unieke regeling. Schoemakers noemt het opzetten van een industriële verpakkingslijn om gedroogd fruit op te bergen als voorbeeld van een project dat onder de regeling zou kunnen vallen.

Tijdens een Kamerdebat maakte minister Van Middelkoop (Defensie, ChristenUnie) gisteren duidelijk niets te zien in de suggestie van de Amerikaanse generaal Petraeus om burgermilities in Afghanistan te bewapenen. Minister Verhagen (Buitenlandse Zaken, CDA) herhaalde tijdens hetzelfde debat in de Kamer dat Nederland vast van plan is de militaire missie in Uruzgan eind 2010 te beëindigen.