Verwarring over stem waterschap

Duizenden kiezers vrezen dat zij per ongeluk een ongeldige stem hebben uitgebracht voor de waterschapsverkiezingen. In huishoudens met meerdere stemgerechtigden worden biljetten makkelijk verwisseld.

Onbekend is hoeveel ongeldige stemmen al zijn binnengekomen. De opkomst bij waterschapsverkiezingen is traditioneel erg laag.

Op de stembiljetten moeten kiezers om fraude te voorkomen hun geboortejaar invullen. Dat jaartal moet correct zijn ingevuld, anders is de stem ongeldig. Bij huishoudens met meerdere stemgerechtigden gaat het vaak fout. De naam van de stemgerechtigde staat namelijk alleen op de envelop, niet op het stembiljet zelf. Als de enveloppen zijn geopend en de stembiljetten worden verwisseld, bijvoorbeeld omdat ze op een stapel belanden, is niet te achterhalen welk stembiljet van wie is.

In een zinsnede op de voorkant van de envelop wordt de kiezer hiervoor gewaarschuwd, maar dat is voor sommigen te laat.

Volgens Jacob Grunter, projectleider van de waterschapsverkiezingen, kunnen mensen die vrezen een ongeldige stem te hebben uitgebracht of niet meer weten welk stembiljet van hen was, een vervangend stempakket aanvragen. Een eventueel eerder uitgebrachte stem wordt dan ongedaan gemaakt. Vooralsnog hebben de waterschappen, volgens Grunter, honderden vervangende stempakketten opgestuurd.

In het gebied van waterschap De Dommel, in Midden- en Oost-Brabant, zijn maximaal 30.000 stembiljetten niet aangekomen doordat toevoegingen achter huisnummers, zoals a of b, waren weggevallen. De fout lag bij het ingehuurde bedrijf dat de stembiljetten moest versturen. Na diverse klachten zijn alsnog stempakketten verstuurd.

De Limburgse SP-fractie meent dat er sprake is van schending van het stemgeheim bij de waterschapsverkiezingen omdat op het stembiljet een code staat. Die beschuldiging is volgens Grunter onterecht. „Nadat de drukker de stembiljetten heeft gedrukt zijn de bestanden waarin de code en de naam staan, vernietigd. In de code op het stembiljet zijn alleen de code van het betreffende waterschap, het verkiezingsjaar en de geboortedatum van de kiezer versleuteld. Het is dus onmogelijk de naam van de kiezer te herleiden aan de hand van deze code.” De verkiezingen duren tot 25 november.