Uitstoot broeikasgas niet verminderd

Bonn. De geïndustrialiseerde landen slagen er niet in de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Het hoofd van het klimaatbureau van de Verenigde Naties, de Nederlander Yvo de Boer, noemt het ”een reden tot zorg” dat de uitstoot van kooldioxide in 2006 is toegenomen met 2,3 procent. De Boer verwacht de komende tijd een lichte daling van de uitstoot van broeikasgassen, maar dat is het gevolg van de kredietcrisis. In 1997 spraken de geïndustrialiseerde landen in Kyoto af om klimaatverandering te bestrijden door de uitstoot van broeikasgassen in 2012 wereldwijd terug te dringen met 5,2 procent ten opzichte van 1990. Inmiddels hebben steeds meer landen grote problemen die doelstelling te halen. Ze doen intussen wel beloftes voor nog veel grotere reducties in de periode na 2012. Over een nieuw verdrag wordt nu binnen de VN onderhandeld. Volgende maand is er een conferentie in het Poolse Poznan, eind 2009 moet er in Kopenhagen een nieuw akkoord worden bereikt.