Onderzoeker: multiculturalisme leeft nog

In weerwil van de nationalistische retoriek van politici van zowel regerings- als oppositiepartijen wordt het integratiebeleid in Nederland nog steeds gedomineerd door multiculturalisme. Juist de grote mate van bescherming die in Nederland aan migranten wordt geboden, maakt het mogelijk dat de beeldvorming „gekaapt wordt door fundamentalistische freaks”, en door populistische politici die zich op hun beurt tegen hen afzetten.

Dat schrijft socioloog Ruud Koopmans, hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en directeur van het wetenschappelijk centrum voor sociologie in Berlijn, vandaag op de opiniepagina van deze krant.

Ook na vijf jaar integratiebeleid van de ministers Verdonk en Nawijn bevindt Nederland zich nog in de kopgroep van Europese landen op de ‘Migrant Integration Policy Index’, die de positie van migranten bepaalt in 27 Europese landen plus Canada. Op de MIPEX-lijst voor 2007 komt Nederland op de vierde plaats na Zweden, België en Portugal.

Volgens Koopmans is de toon van het debat harder geworden, maar is het beleid beperkt bijgesteld. Net als in veel andere landen zijn inburgeringscursussen voor migranten verplicht geworden en is het onderwijs in herkomsttalen afgeschaft.

Dat neemt niet weg dat Nederland op veel punten voorloopt op andere Europese landen. Zo is in Nederland ‘halal’ slachten toegestaan, is islamitisch begraven (binnen 24 uur zonder kist) mogelijk en is het dragen van de hoofddoek in de meeste overheidsfuncties toegestaan en publiekelijk ook vrij algemeen geaccepteerd.

Dat de multiculturele aanpak grotendeels blijft , komt volgens Koopmans doordat lopend beleid zich nu eenmaal moeilijk laat ombuigen. Zeker als dit wordt gedragen door een breed scala aan organisaties, deskundigen en instituten die er uit een combinatie van overtuiging en eigenbelang voor zorgen dat het gevoerde beleid gehandhaafd blijft.

Multiculturalisme: pagina 7