Massagraven niet geopend

De Spaanse onderzoeksrechter Baltasar Garzón zal een strafzaak tegen het vroegere regime van dictator Francisco Franco niet in behandeling nemen. Daardoor komt er geen landelijk onderzoek naar meer dan 114.000 gevallen van verdwijning, martelingen en moord in opdracht van Franco en 44 voormalige leiders van de Spaanse dictatuur.

Voor het onderzoek zou een groot aantal massagraven moeten worden geopend. Dat is een politiek omstreden kwestie in Spanje. Garzón heeft het onderzoek naar de verdwenen slachtoffers doorverwezen naar lokale rechtbanken. Zij zullen voor de massagraven in hun eigen district een besluit moeten nemen over het mogelijk nader onderzoek en het openen van de graven.

Volgens Garzón betekent zijn besluit niet dat eventuele misdaden zijn verjaard of onder de amnestiewet vallen; het gaat om misdaden tegen de menselijkheid en die verjaren niet.

Organisaties van slachtoffers die de zaak van de verdwijningen bij Garzón aankaartten, zijn teleurgesteld. Volgens Emilio Silva van de Vereniging van het herstel van de Historische Herinnering zullen de opgravingen op vrijwillige basis worden voortgezet.

Omdat Silva vreest dat daardoor grote vertraging ontstaat heeft hij er bij de Spaanse regering op aangedrongen snel werk te maken van de belofte meer middelen beschikbaar te stellen voor het ruimen van de graven.

Garzón kwam tot zijn besluit na een conflict met de hoofdofficier van justitie, die van mening was dat de onderzoeksrechter niet bevoegd was alsnog een zaak tegen het Franco-regime te openen.