Klink: binnenkort bezwaar tegen EPD via internet

Binnenkort kunnen mensen via internet bezwaar te maken tegen de digitale uitwisseling van patiëntgegevens door hulpverleners. Een motie van de PvdA die vraagt om een moderner en gebruikersvriendelijk bezwaarsysteem voor het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) krijgt steun van een Kamermeerderheid. Klink zei dat bezwaar maken via internet binnen enkele maanden moet kunnen met gebruik van de DigiD (elektronische handtekening). Inmiddels hebben 70.000 mensen bezwaar gemaakt, nog ruim onder het verwachte percentage van 1 procent, aldus het ministerie.