Kamer steunt minister toch in toelaten gen-soja

De Tweede Kamer legt zich neer bij het besluit van minister Verburg (Landbouw, CDA) om in te stemmen met de Europese toelating van een genetisch gemodificeerde sojavariant van het bedrijf Monsanto. Vorige week gaf de Kamer de minister nog opdracht tegen te stemmen in de Europese Landbouwraad, deze week in Brussel. Dat bleek gisteren tijdens een spoeddebat in de Tweede Kamer.

Wel heeft de minister beloofd dat ze een stemverklaring zal afgeven in Brussel over de zorgen die in Nederland bestaan over het functioneren van de Europese voedselveiligheidsautoriteit, de EFSA, die wetenschappelijke adviezen geeft over gengewassen. De EFSA is in opspraak geraakt, onder meer wegens een afscheidsbrief van de vroegere Nederlandse topman Herman Koëter.

De EFSA krijgt politiek gemotiveerde verzoeken van de Europese Commissie om uitgebrachte adviezen over gengewassen te herzien, schreef Koëter op 15 oktober aan de directeur van de EFSA. Dat blijkt uit een kopie van de brief die in bezit is van deze krant. Ook heerst er angst onder de medewerkers om vrijuit te spreken, is het personeelsbeleid „onprofessioneel, onrechtvaardig en vooringenomen” en is de directeur „nauw gelieerd aan één bepaalde politieke partij”.

Minister Cramer (VROM, PvdA) beloofde gisteren dat het functioneren van de EFSA aan bod zal komen in de raad van Europese milieuministers in december. „Het rumoer rond de EFSA moet afgelopen zijn anders is zij vleugellam”, aldus Cramer.

Tijdens de Milieuraad in oktober is al afgesproken dat de EFSA betere richtlijnen moet krijgen voor de beoordeling van gengewassen. Er moet niet alleen worden gekeken naar de technische aspecten van een gewas, maar ook naar bijvoorbeeld maatschappelijke criteria en effecten op natuurgebieden.