Internet Weblog van de dag

Nederland, Strijen, 15 november 2006 Polder het Oudeland van Strijen met glooiende sloot. Foto: Walter Herfst Herfst, Walter

Fopverkiezingen. NRC-columnist Frank Vermeulen rapporteert vanuit Den Haag over het raderwerk van volksvertegenwoordigers, bewindspersonen en ambtenaren en over de waterschapsverkiezingen: „Nederlanders zijn massaal tegen de waterschapsverkiezingen, die op dit moment gaande zijn in het land. Dit blijkt uit een longitudinaal onderzoek van PolitBlog/Research naar de betrokkenheid van de Nederlandse burger bij deze verkiezingen. Driekwart van de respondenten spreekt zich uit tegen het politiseren van het waterschap.

Dit jaar zijn de verkiezingen voor de waterschappen vernieuwd. Zo hebben de verkiezingen voor het eerst gelijktijdig in het hele land plaats. Maar belangrijker: er mogen alleen partijen meedoen. De burger heeft hieraan geen behoefte, zo blijkt nu.

Op de stelling “Waterschap: best Belangrijk” reageerde slechts 15 procent door te kiezen voor het antwoord: “Dat niet, maar goed dat er gestemd kan worden”. Nog kleiner is het aantal respondenten dat voorstander lijkt te zijn van deze verkiezingen: 11 procent opteerde voor het antwoord: “Inderdaad! Belangrijker dan Europa!”. Maar hier kan ook afkeer van Europa in het geding zijn.

Verreweg de meeste tegenstanders van de waterschapsverkiezingen blijken bovendien tegenstander van de provincie als bestuurslaag.

Lees meer over de verkiezingen op nrc.nl/politblog