Groei Rotterdamse economie

Ondanks de gevolgen van de mondiale kredietcrisis zal de Rotterdamse economie komend jaar een lichte groei doormaken, tot maximaal één procentpunt.

Dat concludeert het stadsbestuur op basis van de vanmiddag gepresenteerde Economische Verkenning 2008. Minister Bos van Financiën en president Wellink van De Nederlandsche Bank spraken vorige week nog de verwachting uit dat de Nederlandse economie in 2009 zal krimpen.

Rotterdam denkt vooral te kunnen profiteren van zijn positie als first port of call. Als gevolg van de crisis zijn rederijen gedwongen om slimmer en efficiënter te opereren. Schepen zullen voortaan daarom eerder kiezen voor Rotterdam als losplaats dan voor concurrenten Hamburg en Antwerpen. „Onze haven is dieper en de verbindingen met het achterland zijn beter”, zegt wethouder Mark Harbers (economie, VVD).

De regio Rijnmond leunt zwaar op de haven, terwijl de stedelijke economie van Rotterdam, zeker in vergelijking met de drie andere grote steden, in hoge mate afhankelijk is van overheidsuitgaven. Bovendien is de minder conjunctuurgevoelige medische sector (58.127 banen) sterk vertegenwoordigd in de tweede stad van Nederland. Rotterdam kent daarom minder grote pieken en dalen dan andere steden in tijden van economische crisis.

Harbers stelt voorts dat met de verdere ontsluiting van Rotterdam, onder meer via het spoor (Betuwelijn en hogesnelheidstrein), het economische achterland zal groeien met circa 1,5 miljoen mensen. De afnemende bestedingen op de consumentenmarkt worden daardoor „in elk geval gedeeltelijk gecompenseerd”, aldus Harbers.

Rotterdam realiseerde in 2007 een groei van 3,8 procent. Van de vier grote stedenregio’s deed alleen Utrecht (4,2 procent) het beter. De werkgelegenheid in Rotterdam groeide met 3.000 banen, terwijl het aantal bijstandsgerechtigden voor het eerst onder de 30.000 kwam. Zorgwekkend blijft het relatief grote aantal laagopgeleiden.